Preču atgriešana

Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža. Atteikuma tiesības nav piemērojamas, ja Pircējs ir juridiska persona.
Ja preces tiek nepiemēroti izmantotas vai bojātas, nevērīgi izturoties pret preci, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums, vai, ja tās iepakojums ir būtiski bojāts , Pārdevējam ir tiesības samazināt atmaksājamo summu atbilstoši preces vērtības samazinājumam.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, var: - iesniegt atteikuma veidlapu, kuras paraugu iespējams atrast šeit: https://www.ptac.gov.lv/sites/default/files/docs/ATT_veidlapa_preces.pdf nosūtot to uz e-pasta adresi info@manfulcosmetics.com 14 dienu laikā pēc preču saņemšanas; -vai citu brīvā formā iesniegtu vai izteiktu atteikumu, adresējot IK "Manful", adrese Zvaigžņu iela 22, Liekvārde, Lielvārdes nov., LV-5070, vienlaikus norādot personu, kas iesniedz atteikumu (vārdu un uzvārdu), kontaktinformāciju (adresi, telefona numuru, e-pastu), preces raksturojošos datus (nosaukumu, pirkšanas un saņemšanas datumu, pirkuma apliecinošus dokumentus un cenu) un atteikuma iemeslu.

Pircēja pienākums ir bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikuma veidlapas nosūtīšanas, atdot Pārdevējam Preces. Pēc atpakaļ nosūtīto preču saņemšanas Pārdevējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā, atmaksā visus no pircēja saņemtos maksājumus pamatojoties uz Distances līgumu.
Pārdevējam ir tiesības aizturēt maksājumu līdz brīdim, kamēr nav saņēmis no Pircēja Preces vai preču atgriešanas apliecinājumu. Ja pircējs ir izvēlējies citu sūtīšanas veidu nekā lētāko Pārdevēja piedāvāto sūtījumu veidu, Pārdevējam nav pienākums kompensēt pārsniegtās sūtījuma izmaksas.

Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles. Pircējam, saņemot produktu, nepieciešams pārliecināties, vai ir saņemts tas produkts (piemēram, pēc nosaukuma, izskata u.tml.), kurš tika pasūtīts. Ieteicams neatvērt paša produkta iepakojumu, proti, nesākt produktu lietot, jo tādā gadījumā Pārdevējs patur tiesības nepieņemt atteikumu un aizturēt naudas atmaksu. PĀRDEVĒJS BRĪDINA, ka kosmētikas produkti, kuru iepakojums fiziski tiek atvērts (piemēram, izmantots krēma bundžiņas dozators, atskrūvēta bārdas eļļas pudelīte u.tml.) un nosūtīts atpakaļ Pārdevējam, jo, iespējams, nav saņemts īstais produkts, nevar lietot cits patērētājs, proti, nav izmantojams otrreiz vai pārdodams par samazinātu cenu. Tas ir skaidrojams ar to, ka produktam var piekļūt dažādi mikroorganismi, kas var ietekmēt produkta kvalitāti. Turklāt, ja klātienē patērētājs vēlas iegādāties produktu, patērētājam tiek piedāvāts apskatīt, aptaustīt un pasmaržot testa produktu, nevis produktu, kurš sagatavots pārdošanai.

latviešu lv